„Przekładając tekst, otwieramy Innym nowy świat, tłumaczymy go, a tłumacząc - przybliżamy, pozwalamy w nim przebywać, uczynić go cząstką naszego osobistego doświadczenia”.
R. Kapuściński

Bezpłatna wycena!

Konteksty

czynniki, dole, ewentualności, fakty, kondycje, koniunktury, losy, okoliczności, położenia, pozycje, realia, stany rzeczy, statusy, stosunki, sytuacje, tła, uwarunkowania, warunki, względy, etiologie, podłoża, przyczyny, punkty wyjścia, wymowa, znaczenia, źródła, akcje, anegdoty, dramaturgia, fabuły, historie, intrygi, kanwy, lejtmotywy, materiały, motywy, myśli przewodnie, osnowy, przebieg zdarzeń, przedmioty, tematy, tematyka, treści, tworzywa, wątki, zapętlenie akcji, zawartość, zawiązanie akcji, zawikłanie akcji, kulisy, okoliczności towarzyszące, otoczki, kuluary, podstawy, sekrety, tajemnice, tajniki, warunki powstania czegoś, fragmenty w tekście, miejsca w tekście, otoczenia, układy, środowiska, aspekty, sposoby, ujęcia, strony.