Doświadczenie

Justyna Sarna (Palusińska) ukończyła filologię germańską (specjalizacja literaturoznawstwo) na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2005 roku pracuje jako tłumacz języka niemieckiego i angielskiego, redaktor i korektor tekstów w języku polskim, angielskim i niemieckim. Angażuje się również w różne projekty tłumaczeniowe. Pracując jako redaktor i sekretarz redakcji w wydawnictwie Polski Drukarz Sp. z o.o. współtworzyła plan wydawniczy, koordynowała prace redakcyjne, wykonywała tłumaczenia techniczne z języka angielskiego i niemieckiego, prowadziła korespondencję zagraniczną, zbierała materiały, pisała i redagowała artykuły oraz informacje prasowe, wykonywała korektę tekstów w języku polskim, angielskim i niemieckim; współpracowała ze Studiem Graficznym Agaty Sobiepańskiej podczas składu i przygotowania materiałów do druku; organizowała warsztaty, szkolenia i konferencje branżowe (tematyka: poligrafia, reklama, marketing) w ramach projektu Akademia Wiedzy; współpracowała z działem marketingu i reklamy wydawnictwa; administrowała stroną internetową http://www.swiatdruku.eu. Jako starszy koordynator ds. tłumaczeń nadzorowała prawidłową realizację tłumaczeń. W listopadzie 2017 założyła firmę Konteksty.

Skrócona lista przetłumaczonych pozycji:

Ulrich Fricke: „Jak za pomocą witamin uchronić się przed chorobami cywilizacyjnymi”,
Wiedza i Praktyka, 2017.

Rainer Limpinsel: „Jak zrozumieć i samodzielnie leczyć cukrzycę Kompendium cukrzyka”,
Wiedza i Praktyka, 2017 (współtłumacz).

Frank Romano: „The Future of Print in the 21st Century”, Przekład z angielskiego:
„Przyszłość druku w XXI wieku”; publikowany we fragmentach na łamach miesięcznika
„Świat DRUKU” od stycznia 2011 roku.

Christoph M. Bamberger: „Zrozumieć stres”, Wydawnictwo HELION.

Małgorzata Półrola, „Carl Hauptmann pisarz z krainy Liczyrzepy”, Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego (współtłumacz).

Kurt Oesterle: „Stammheim. Historia funkcjonariusza więziennego Horsta Bubecka”,
Wydawnictwo My Book (współtłumacz).

Kurt Oesterle: „Telewidz na gościnnych występach czyli jak uczyłem się poznawać świat”,
Oficyna Wydawnicza LEKSEM (współtłumacz).

Matthias Kneip: „Kamień węgielny w plecaku. Spotkania z Polską”; w: Tygiel Kultury.

Martin Walser: „Doświadczenia podczas układania mowy niedzielnej”; w: Tygiel Kultury .

Gerlinde Grossmann, Witold Smętkiewicz: „Wiersze Gedichte“. Wydawnictwo Biblioteka.

Stała współpraca:

Wydawnictwo Polski Drukarz Sp. Z o.o.: http://www.swiatdruku.eu/
Glosariusz tłumaczenia: https://glosariusz.com.pl/
Biuro Inter-Translate: http://www.inter-translate.pl/
SGAS: www.sgas.pl